Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu „Zdrowa Micha”– obowiązuje od 01.12.2016r.

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  „Zdrowa Micha”. w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem serwisu jest Piotr Urbanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Perfect Sales Piotr Urbanowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod adresem ul. Kołłątaja 17/12, 15-774 Białystok, NIP: 742-10-32-113, REGON: 200374125dalej zwanym „Sprzedającym”.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

adres poczty elektronicznej: info@zdrowamicha.pl,

formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://zdrowamicha.pl/kontakt.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5. Właściciel Perfect Sales Piotr Urbanowicz zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie do rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka prywatności znajduje się tutaj udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

§2 Zakres działalności

1. Sklep Internetowy „Zdrowa Micha” zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.zdrowamicha.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny na stronie sklepu internetowego „Zdrowa Micha”:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

b) zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Cena ostateczna i wiążącą jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego Zdrowa Micha przy produkcie w chwili składania zamówienia przez klienta.

4. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem Sklepu „Zdrowa Micha” umów sprzedaży.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.zdrowamicha.pl po dokonaniu przez klienta wyboru metody dostawy zamówienia i formy płatności.

6. Sklep internetowy „Zdrowa Micha” zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w kosztach wysyłki i cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Z tych zmian wyłączone są zamówienia złożone przed wejściem w/w zmian w życie.

§3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. W celu korzystania ze sklepu, klient powinien posiadać:

a) Urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne,

b) dostęp do sieci Internet,

c) adres poczty e-mail.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem Zdrowa Micha a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep „Zdrowa Micha” informuje, iż wyłącznie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies zawarte są w polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem http://zdrowamicha.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącą integralną część niniejszego regulaminu.

5. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

6.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§4 Rejestracja i logowanie

1. Klient może złożyć zamówienie w sklepie po dokonaniu rejestracji.

2. Klient w celu założenia „Konta klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

4. Założenie „Konta Klienta” jest nieodpłatne.

5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu, - dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

8. Dokonanie aktywacji umożliwia załogowanie do systemu.

9. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

§5  Składanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

3. Na proces realizacji zamówienia składa się skompletowanie zamówienia oraz przekazanie paczki firmie kurierskiej lub spedytorowi.

4. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

5. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka - wybór formy dostawy i płatności, - podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy, - zatwierdzenia zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, - zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem.

6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

a) przy wyborze metody dostawy „za pobraniem”- po zakończeniu procesu zamawiania przez Klienta,

b) przy wyborze metody dostawy „przedpłata-przelew”- po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sklepu wpłaty za zamówienie.

8. Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku gdy:

a) Sklep nie otrzymał płatności w ciągu 7 dni od daty złożenia przez klienta zamówienia,

b) Sklep nie otrzymał pełnej kwoty za zamówienie w ciągu 7 dni  od daty złożenia przez klienta zamówienia,

c) Klient podał nieprawidłowe lub niepełne dane teleadresowe,

9. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do klienta zawiera: - nr i datę złożenia zamówienia, - dane bilingowe klienta, - dane dostawy, - opis produktu, - jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów, - cenę zamówienia= cena łączna produktów+ koszty wykonania umowy m.in. płatności i dostawy, - sposób płatności. - link do zamówienia, gdzie klient może samodzielnie sprawdzać, czy wpłata została zaksięgowana i czy zamówienie zostało wysłane.

10. Do każdego zamówienia sklep internetowy„Zdrowa Micha” dołącza paragon uwzględniający wartość zamówionych towarów oraz koszty przesyłki. Istnieje także możliwość otrzymania faktury VAT- w takiej sytuacji należy to zaznaczyć przy składaniu zamówienia.

11. Zamówienie jest gotowe do wysyłki zwykle w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku konieczności skompletowania zamówienia ( brak danego towaru na magazynie) czas potrzebny na jego realizację może wydłużyć się do 7 dni roboczych.

12. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

13. Sklep internetowy „Zdrowa Micha” nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnego lub niedokładnego adresu dostawy podanego przez klienta.

14. Sklep internetowy „Zdrowa Micha” pobiera opłatę za ponowne wysłanie towaru, w przypadku, gdy kupujący błędnie podał dane wysyłkowe i przesyłka nie została dostarczona. Koszty ponownej wysyłki Klient zobowiązany jest uiścić z góry na konto bankowe sklepu.

§6 Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

- przelewem bankowym na wskazane przez sklep konto bankowe, - osobiście gotówką przy odbiorze przesyłki od pracownika firmy kurierskiej. - osobiście gotówką przy odbiorze zamówienia w sklepie Zdrowa Micha – 15-161 Białystok ul. Władysława Raginisa 51/1,

2. Koszty związane z dokonywaniem płatności podane są na stronie zamówienia/w e-mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

§7 Ceny i koszty wysyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla klienta do przełożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie http://zdrowamicha.pl podane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku do koszyka nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów, Klient jest poinformowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach przesyłki.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacja umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „ Zamawiam- transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzona jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

§8 Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

- Odbiór osobisty- w sklepie Zdrowa Micha 15-161 Białystok ul. Władysława Raginisa 51/1 w godz. 8-16 w dniach od poniedziałku do piątku

- kurier DPD- przesyłka kurierska

2. Odbiór osobisty- Zdrowa Micha , ul. Władysława Raginisa 51/1, 15-161 Białystok . Towar można odebrać po wcześniejszym potwierdzeniu przez obsługę zakładu, że zamówienie jest gotowe do odbioru,

3. Deklarowany przez firmę kurierską czas dostawy na terenie Polski to 24 godziny od momentu nadania przez sklep przesyłki. W momencie nadania przesyłki kurierskiej klient otrzymuje nr paczki, co umożliwia śledzenie przesyłki.

5. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni wolne od pracy dostawy nie są realizowane.

6. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba, że konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez sprzedawcę.

7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

8. Towary dostarczane są na terenie Polski.

§10 Prawo odstąpienia od umowy.

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas: Zdrowa Micha piekarnia 15-161 Białystok ul. Władysława Raginisa 51/1, tel. 576 951 460 , e-mail: info@zdrowamicha.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. Świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 7. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie się zgodził na inne rozwiązanie; w każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Klient ma obowiązek zwrócić sprzedającemu lub przekazać osobie upoważnionej przez sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedający sam zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsument o konieczności poniesienia tych kosztów.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt. §11 Prawo Konsumenta do rękojmi

§12 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Zdrowa Micha 15-161 Białystok ul. Władysława Raginisa 51/1, na adres poczty elektronicznej: info@zdrowamicha.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.

5. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.§12 Tryb postępowania reklamacyjnego

§12 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@zdrowamicha.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Zdrowa Micha 15-161 Białystok ul. Władysława Raginisa 51/1

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
 • przedmiot reklamacji
 • przyczynę reklamacji
 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez klienta.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.

6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

7. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

§13 Newsletter Sklepu Internetowego Zdrowa Micha

1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera sklepu internetowego „Zdrowa Micha” poprzez wprowadzenie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” widocznym na każdej podstronie sklepu internetowego „Zdrowa Micha” i kliknięcie „Dodaj”.

2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Zaprenumerowanie newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego „Zdrowa Micha” oraz na ich przetwarzanie w celach marketingowych.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera klikając przycisk "Wypisz się" znajdujący się na końcu każdej wiadomości lub logując się na swoje konto w sklepie.

§14 Dane osobowe i ochrona danych osobowych

1. Rejestrując się lub dokonując zakupu w sklepie internetowym „Zdrowa Micha” Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego „Zdrowa Micha”.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

3. Zgodnie z w/w Ustawą Klienci sklepu internetowego „Zdrowa Micha” mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez sklep internetowy „Zdrowa Micha”.

5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego „Zdrowa Micha”:

a) są przekazywane podmiotom uczestniczącym w realizacji płatności za zamówienie: PayU SA z siedzibą w Poznaniu,

b) są przekazywane DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu realizacji wysyłki zamówienia.

d) dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego „Zdrowa Micha” nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

6. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://zdrowamicha.pl/webpage/pl/polityka-prywatnosci-.html

§15 Postanowienie Końcowe

1. Obecność towaru w cenniku sklepu internetowego „Zdrowa Micha” nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Sklep internetowy „Zdrowa Micha” nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w sklepie internetowym „Zdrowa Micha”.

4. Sklep internetowy „Zdrowa Micha” dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez sklep internetowy „Zdrowa Micha”.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia § 10. niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy/zwrot towaru".

7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych przez sklep internetowy „Zdrowa Micha” są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

8. Sklep internetowy „Zdrowa Micha” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.zdrowamicha.com.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia  01.12.2016r. i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy.

10. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu – do pobrania tutaj.